Motorische problemen

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. De meeste kinderen bewegen van nature graag en veel, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn niet zo handig in bewegen, hebben een achterstand vergeleken met hun leeftijdgenoten of bewegen niet zo graag.
Kinderoefentherapie helpt kinderen met motorische problemen waardoor bewegen makkelijker gaat en plezieriger wordt.

Motorische problemen waarbij kinderoefentherapie kan helpen:

  • Onhandigheid (bv bij DCD/dyspraxie)
  • Moeite/laat zijn met motorische vaardigheden (bv bewaren evenwicht, springen, klimmen, ballen, fietsen, zwemmen, strikken, knippen)
  • Schrijfproblemen
  • Te hoge of te lage spierspanning
  • Vaak vallen of struikelen
  • Angstig of onzeker bewegen
  • Geen plezier in bewegen
  • Te veel of te weinig actief