DOELEN VAN HET CHRONISCH PIJN PROTOCOL

  • Het behandelen van patiënten met een chronische benigne pijn (langer dan drie maanden bestaande klachten), waarbij er sprake is van manifeste of dreigende beperkingen van het algemeen niveau van functioneren
  •  Uniforme behandelwijze door oefentherapeuten Cesar en Mensendieck op grond van het protocol chronische pijnpatiënten en de scholing t.a.v. chronische pijn.

DOELGROEP
Patiënten met chronische benigne pijnklachten (langer dan drie maanden bestaande klachten), waarbij er sprake is van manifeste of dreigende beperkingen van het algemeen niveau van functioneren, die verwezen zijn door een arts voor het chronisch pijn protocol.

ALLE OEFENTHERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ STICHTING LANDELIJK NETWERK OEFENTHERAPEUTEN CHRONISCHE PIJN:

  • werken volgens het protocol van de Stichting Landelijk Netwerk
  •  zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici,
  •  beschikken over noodzakelijke kennis voor het kunnen behandelen van chronische pijnklachten.
  • zijn op de hoogte van de laatste inzichten in het evidence based handelen.