Wat is chronische pijn

Eén op de 5 volwassenen lijdt aan chronische pijn. Chronische pijn vaak wordt als beperkend en ernstig ervaren en heeft een sterk negatieve invloed  op slapen, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Pijn kan acuut beginnen en na genezing van de weefselschade overgaan. Bij chronische pijn blijven de klachten langer bestaan dan 3 maanden. Pijn lijkt dan zijn functie, bescherming tegen (dreigende) weefselschade, te hebben verloren en een eigen leven te leiden. De relatie met de oorspronkelijke pijnlijke prikkel is niet meer duidelijk. Het alarmsysteem is op hol geslagen of de pijn wordt sterk beïnvloed door druk uit de eigen sociale of maatschappelijke omgeving.

NIEUWE INZICHTEN

Langzamerhand ontstaat er steeds meer inzicht in de werking van het brein. We weten steeds beter hoe pijn verwerkt wordt. Deze nieuwe inzichten helpen ons om pijn en de gevolgen voor de mens nauwkeuriger in kaart te brengen en om op een andere manier naar pijn te kijken.
Pijn wordt door diverse biomedische, psychologische en affectieve factoren beïnvloed. Denk hierbij aan het immuunsysteem, het autonome zenuwstelsel, verwachtingen, sociale acceptatie en ingesleten gedrags- en beweegpatronen. Het is een complex samenspel dat het herstel kan bevorderen of juist kan belemmeren. Iedereen gaat anders om met de klachten en de gevolgen. In stand houdende factoren kunnen het proces van herstel of acceptatie blokkeren.

BIOPSYCHOSOCIALE AANPAK

Vanwege de complexiteit van de problemen is het bij chronische pijnpatiënten belangrijk om een holistische visie te hanteren. In het Chronisch Pijn Protocol staat het biopsychosociale model centraal. In het biopsychosociale model worden zowel factoren die van invloed zijn op chronische pijn, als ook de invloed van chronische pijn op gedrag, cognities ( denkvermogen)  en emoties/ gevoelens van de patiënt als aangrijpingspunten voor de behandeling gebruikt.