Houding van kinderen krijgt weer meer aandacht!

  • 21 november 2017

Houding van kinderen krijgt weer meer aandacht!

door Anite de Greef

Onze kinderen zitten wat af, soms zelfs meer dan een volwassene met een kantoorbaan. Zowel op school als thuis en vaak achter een scherm. Door de komst van de computer is het onderwijs en het beweeggedrag van onze kids aan het veranderen.  Een juiste zithouding en het volgen van de groeiontwikkeling van een kinder-rug is daarom extra belangrijk!

GGD-screeningsbeleid op scoliose

In Nederland is screening op scoliose sinds 2010 afhankelijk van het beleid van de GGD uit de desbetreffende regio. De aandacht voor de groeiontwikkeling van de ruggen van onze kinderen is in grote delen van Nederland in het slob geraakt. Gelukkig realiseren  jeugdartsen zich, dat de verantwoordelijkheid voor het actief screenen op scoliose, en tevens ook op houding en beweging hun verantwoordelijkheid is, dus weer meer aandacht moet gaan krijgen.

De gezonde School: meer aandacht voor zithouding

Ook de basisscholen laten het laatste jaar zien dat ze meer aandacht willen voor houding en beweging. De Gezonde School-aanpak helpt erbij om planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van hun leerlingen.  Een actieve,  goede werkhouding van hun leerlingen draagt niet alleen bij tot minder rug en nekklachten bij de leerlingen, maar maakt kinderen ook  bewuster en actiever, ze zijn beter bij de les. Veel basisscholen zijn inmiddels bekend met het  interactieve lesprogramma “Zit met Pit”. Dit lesprogramma, ontwikkeld door oefentherapeuten, wordt aangeboden in groep 5/6 en is gericht op het aanleren van een goede zithouding in combinatie met gezond gedrag. Zowel de leerlingen, maar ook de leerkrachten en de ouders worden actief betrokken bij dit lesprogramma.

Oefentherapie Cesar

Een oefentherapeut Cesar is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met houdingsproblemen. Bij het aanleren van goede houdingen en een juiste manier van bewegen. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten ontwikkelen door bijvoorbeeld een verkeerde zithouding op school of een verkeerd looppatroon. Daarnaast kan de groeiontwikkeling van een kinder-rug niet naar wens verlopen en kan er  bijvoorbeeld een scoliose zichtbaar worden of kan een kind klachten gaan krijgen als gevolg van hypermobiliteit. In dat geval is het belangrijk dat er een actief en professioneel behandelbeleid ingezet wordt in overleg met de huisarts of specialist. Bij groeiontwikkelingsproblemen wordt een kind over het algemeen gevolgd tot het einde van zijn/ haar groeiperiode. Het kan zijn dat een kind intensief begeleid moet worden, maar bij milde afwijkingen volstaat regelmatige controle.
Ook zonder klachten, als er verwacht wordt dat een kind pijnklachten kan gaan krijgen in de toekomst, door een afwijkende of  inactieve houdin kan een bezoek aan de oefentherapie voorgesteld worden door een huisarts of GGD-arts.

Samen actief aan de slag.

Een kind wordt tijdens het hele  oefentherapeutisch behandeltraject actief betrokken en begeleid. Er wordt tijdens de behandeling gebruik gemaakt van een oefenschrift voor jongeren, waarin houdings- en bewegingsplaatjes opgenomen zijn en waarin alle individuele oefeningen en aandachtspunten toegevoegd worden door de therapeut.
Ook de ouders worden actief betrokken en op de hoogte gehouden van ontwikkelingen tijdens de  behandelcyclus.
Daarnaast kan, indien wenselijk, ook de expertise en/of samenwerking met een specialist, de kinderoefentherapeut, een leerkracht van school of andere zorgverleners zoals een podotherapeut ingezet worden.