Arbeidsgerelateerde klachten

  • 6 juli 2017

Oefentherapie en arbeidsrelevante klachten

Wat zijn arbeidsrelevante klachten?

Arbeidsrelevante klachten zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden,waardoor iemand zijn werkzaamheden niet meer of maar gedeeltelijk kan uitvoeren . Deze klachten kunnen op verschillende manieren ontstaan.

Klachten ontstaan door het werk.

Het is erg afhankelijk van het werk dat je doet of er lichamelijke klachten op de werkvloer kunnen ontstaan .En welke klachten er zullen ontstaan. Als iemand erg zwaar werk doet zoals een stratenmaker is de kans op rugklachten groter dan bij iemand met een kantoorbaan .Maar bij deze laatste persoon zullen eerder nek,- of hoofdpijnklachten ontstaan . Maar voor elk beroep geldt dat het belangrijk is om een gezonde houding aan te leren tijdens het werk wat u doet. En om slechte werkgewoontes te doorbreken. Uw oefentherapeute begeleid en traint u in het aannemen van een goede werkhouding. Ook krijgt u voorlichting en advies over inrichting of aanpassing van uw werkplek en indien nodig over het gebruik van hulpmiddelen.
Deze begeleiding zal altijd persoonlijk zijn , .gericht op u eigen lichamelijke mogelijkheden en op u eigen werksituatie. Hier wordt de oefentherapie steeds op aangepast.

Klachten ontstaan door hobby’s of sport

Lichamelijk klachten opgelopen tijdens het sporten kunnen het werk negatief beïnvloeden .Of het zelfs onmogelijk maken om het werk nog uit te voeren .Met beleid sporten en bewegen op een verantwoorden wijze is dan ook van belang . Uw oefentherapeute kan in deze problematiek een adviserende rol spelen. Hoe voorkom je blessures en welke sport past het beste bij iemands klachten zijn onderwerpen die hierbij ter sprake komen.

Werk in combinatie met een ziekte of aandoening

Iemands ziekte of aandoening kan in min of meerdere mate van invloed zijn in de werksituatie. Vaak is het mogelijk om met de goede inzichten en goede begeleiding iemand prima te laten functioneren op de werkvloer. Uw oefentherapeute kan u hierin persoonlijk begeleiden. Door zowel de aandoening als de werksituatie onder de loep te nemen en hier goede houding ,- en bewegingsadviezen in te geven gericht op u dagelijkse activiteiten op het werk en thuis.

Klachten ontstaan als gevolg van spanningen

Ook deze klachten kunnen sterk van invloed zijn op iemands functioneren op de werkvloer. Een oefentherapeute kan u ontspanningstechnieken aanleren en samen met u een goed inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten. En daardoor de spanning niet opnieuw doen ontstaan. Spanning kan zowel buiten als op de werkvloer ontstaan ook dat is van belang in de aanpak van de klachten en de opzet van de therapie.

Reïntegratie

Een oefentherapeute kan u , na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, opnieuw begeleiden naar uw werkplek . Het accent ligt hierbij op het opbouwen van een goede belastbaarheid die het mogelijk maakt om u werk weer naar tevredenheid uit te voeren Door dit consequent toe te passen zullen klachten in de toekomst ook voorkomen worden.

Bedrijfsoefentherapie

Bedrijfsoefentherapie vindt altijd plaats op de werkvloer . Uw oefentherapeute bekijkt de handelingen die de werknemers uitvoeren en geeft hierin adviezen Ook kan er begeleiding in groepsverband plaats vinden .Door mensen een goede werkhouding aan te leren en goede bewegingsadviezen te geven blijkt dat klachten en ziekteverzuim verminderen.

Ook op de werkvloer geldt : Gezond bewegen kun je leren !!!!!!!!