Mindfulness en oefentherapie

Bij mensen met chronische pijn of stressgerelateerde gezondheidsproblemen kan een psychosomatisch oefentherapeut mindfulnessoefeningen inzetten. Dit kunnen de formele mindfulnessoefeningen zijn, als ook diverse oefeningen gericht op mindful bewegen.

Mindful oefentherapie: houding, bewegen en adem staan centraal.
Houding, bewegen en adem staan in principe voor alle oefentherapeuten centraal. Een mindful-based benadering vraagt een intensievere aandacht voor houding, beweging en adem die veel langer achter elkaar volgehouden wordt en met veel meer precisie. Er is niet alleen aandacht voor spanning in spieren, pijn of vermoeidheid maar ook is er aandacht voor “afleidende” gedachten, gevoelens gedragsimpulsen. De oefentherapeut zal mensen stimuleren om aandacht te geven aan zowel “wat voel je”, wat denk je”, “wat leid je af”.

Pijn, vermoeidheid en gespannenheid respecteren en accepteren.
“Als deze opkomende hoofdpijn maar niet overgaat in een migraineaanval!….o jee wie brengt de kinderen dan naar de zwemles!….als ik morgen maar kan gaan werken!…zal ik  nu wel of geen medicijnen innemen?” Pijn, maar ook vermoeidheid, angstige of depressieve gevoelens roepen vrijwel altijd veelvoudige, negatieve gedachten en reacties op, met als gevolg nóg meer pijn, vermoeidheid of vervelende emoties en gevoelens!
Aandacht voor je lichaam en je gedachten zonder te oordelen of in te grijpen staat centraal bij een mindful-based bebehandeling. Door houding en beweging beter waar te nemen, je eigen grenzen beter te voelen kan je vervolgens “wijs” handelen.

Omgaan met “afleidende” gedachten, emoties en gedragsimpulsen.

Het bewust worden van al deze hinderlijke gedachten en gevoelens is een hele klus. Om leren gaan met al deze hindernissen vergt daarom veel oefening, vertrouwen en geduld. Tijdens het mindful oefenen leren we je niet om van deze hinderlijke gedachten of gevoelens af te komen, maar hoe je deze kan herkennen en er op een andere manier mee om kan gaan.  Acceptatie van ‘het is zoals het is”  betekent geen passieve overgave aan alles wat ons overkomt en alles maar moeten nemen zoals het komt. Het betekent een actieve, open houding, waarin we geen energie verliezen in weerstand en verzet, maar waarin we helderder kunnen zien wat we nodig hebben of waar we aan willen werken.

Mindful ademen en bewegen kan je trainen.
Het basisprincipe van mindfulness is “heel simpel”:  oefen steeds weer om je aandacht te brengen naar het hier en nu, naar je lichaam en je adem. Het lijkt een inspanning, maar het werkt ontspannend om steeds maar weer naar het huidige moment terug te keren. Mensen met chronische pijnklachten en stress-gerelateerde gezondheidsproblemen kunnen door mindfulness  de kwaliteit van hun leven leren vergroten, onder begeleiding van een psychosomatisch oefentherapeut. Uit je hoofd, in je lichaam!