Niet vallen!

  • 6 juli 2017

Om jezelf staande te houden, is een goed evenwicht belangrijk. Binnen de oefentherapie Cesar en de kinderoefentherapie hebben we veel te maken met evenwicht. In de praktijk zien we veel kinderen die vaak vallen, onhandig zijn of over hun eigen benen struikelen. Zelfs bij problemen met schrijven kan een slecht ontwikkeld evenwicht een oorzaak zijn. Naast kinderen zien we ook regelmatig volwassenen met een slecht ontwikkeld evenwicht. Dat men voldoende evenwicht heeft of ontwikkelt lijkt vanzelfsprekend. Toch is dit regelmatig niet zo vanzelfsprekend.

In de ontwikkeling van de motoriek is het evenwicht van groot belang. Als voorbeeld: een grof motorische vaardigheid als voetballen is bijna onmogelijk als de romp niet recht boven het standbeen gehouden kan worden. Waarschijnlijk leert een kind best de bal een eind weg te schoppen zonder om te vallen, maar een soepele, gerichte en harde schop ligt niet binnen de mogelijkheden. Bij volwassenen blijkt een verstoring of vermindering van het evenwicht grote invloed te hebben op de al bestaande bewegingsgewoontes (denk aan problemen met het evenwichtsorgaan als spontane doofheid en Ménière en dergelijke). Ook zijn er volwassenen met een slecht ontwikkeld evenwicht. Dit kan allerlei klachten tot gevolg hebben. Zowel bij kinderen als volwassenen geeft een slecht evenwicht problemen in het dagelijks leven. Bij kinderen ontstaan vaak problemen in de ontwikkeling van de motoriek. Dit kan problemen geven bij de ontwikkeling van:

  • de grove motoriek
  • de oog-handcoördinatie
  • de fijne motoriek
  • het lichaamsschema en de ruimtelijke oriëntatie
  • schrijven

Een slecht ontwikkeld evenwicht kan ook moeilijkheden bij het leren veroorzaken.

Wanneer stilzitten veel energie kost doordat het evenwicht nog onvoldoende is, kan deze energie niet meer besteed worden aan andere processen zoals leren lezen, spellen, rekenen et cetera. Wanneer ergens in deze ontwikkeling problemen ontstaan, is het verstandig na te kijken waar de problemen vandaan komen. De kinderoefentherapeut Cesar doet dit door gericht onderzoek te doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld en besproken. Vervolgens wordt er spelenderwijs tijdens de therapie en thuis geoefend. Zeker de evenwichtsoefeningen vinden kinderen vaak erg leuk om te doen! Hierdoor is er veelal snel resultaat te merken. Bij volwassenen kan een slecht (ontwikkeld) evenwicht pijnklachten en vermoeidheid veroorzaken. Wanneer iemand een waggelgang heeft, wat je nogal eens ziet bij een slecht evenwicht, geeft dit een verkeerde belasting van de heupen, SI-gewrichten en de onderrug. Dit kan pijn en vermoeidheid veroorzaken. De oefentherapeut bekijkt de cliënt altijd als totaliteit en bekijkt dus niet alleen de plaats waar de pijn zich uit. De oefentherapeut Cesar zoekt middels gericht onderzoek naar de oorzaak en stelt hiervoor, samen met de cliënt, een behandelplan op.

Aanmelden bij de (kinder)oefentherapeut Cesar kan met, maar ook zonder verwijzing. De therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor kinderen onder de achttien jaar wordt de therapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Om jezelf staande te houden, heeft een goed evenwicht veel te maken met evenwicht.

Door Jenny van de Wiel
Oefentherapeut en kinderoefentherapeut
Oefentherapie Cesar  ‘De Cirkel’
“De uitstraling” week 34- 35, editie Bladel en Reusel,  2012