Oefentherapie en sporten

  • 6 juli 2017

De vakantie is voorbij! We gaan weer aan het werk. De scholieren bereiden zich voor op een nieuw schooljaar. Én we gaan opnieuw goede voornemens maken: de vakantiekilootjes moeten eraf en er moet gewerkt worden aan de conditie. Veel mensen pikken na de zomervakantie hun sportactiviteiten vanzelf op; de voetbaltrainingen gaan opnieuw van start, het zwembad is wederom geopend, de najaarscompetitie begint weer.

Sporten is niet altijd vanzelfsprekend

Er is ook een grote groep mensen die zich voorneemt om te gaan bewegen, om te gaan sporten, maar het komt er voortdurend niet van. In onze praktijk voor oefenthera­pie wordt tijdens de intake altijd naar de bewegingsacti­viteiten van de mensen gevraagd: doet u aan sport? Zo ja, welke sport en hoe vaak sport u? Ook de bewegings­activiteiten als wandelen en fietsen worden hier natuur­lijk in meegenomen.

Bewegen is belangrijk

Vrijwel iedereen is zich er tegenwoordig van bewust dat gezond, sportief bewegen belangrijk is voor ons alge­meen welzijn. De laatste jaren worden wij hier met grote regelmaat bewust van gemaakt via de media, op de scholen, door de artsen en therapeuten. Over het belang van bewegen hoeven we het niet meer te heb­ben, of… toch wel?! Ondanks al deze goede informatie die tot ons komt en de vele bewegingsactiviteiten die in Nederland aangeboden worden, zijn er nog veel men­sen die ‘er niet toe komen’ of die door pijnklachten afzien van bewegen.

Het komt er niet van!

In onze praktijk krijgen we regelma­tig te horen: ‘ik weet dat bewe­gen/sporten belangrijk is, maar het komt er niet van!’ Wij zien vaak mensen in de praktijk die al enige tijd met pijnklachten rondlopen of die bewegingsbeperkingen hebben gekregen door bijvoorbeeld overbe­laste spieren, artrose, hypermobiele gewrichten en daardoor niet meer sporten. Daarnaast zien we ook mensen die niet meer sporten als gevolg van een overvolle agenda, een stressvolle baan of door gezinsuitbreiding.

Pijn en bewegen

Pijn en sporten gaan vaak niet samen. Acute pijnklach­ten vragen vaak om acute rust: als u door uw rug bent gegaan, zoekt u de bank op en wordt de volleybaltraining tijdelijk afgezegd. Blijven de pijnklachten langer aan­houden, dan worden de bewegingsactiviteiten vaak opgeschort of helemaal stilgelegd. Het is natuurlijk ook zonde van het dure fitnessabonnement, of uw squash­maatje is reeds op zoek gegaan naar een nieuw sport­maatje. Pijn en sporten gaan toch niet samen?! Dit is een veelgehoorde opmerking. Toch is dit vaak een onte­rechte gedachte. Bewegen kan juist erg goed zijn om pijnklachten te verminderen. Zeker als er geen sprake meer is van hevige pijnklachten, zijn bewegen en spor­ten aan te bevelen.

Overvolle agenda’s en sporten

‘Ik zou niet weten wanneer ik zou moeten gaan sporten!’ Deze opmerking horen wij de laatste jaren steeds meer, zeker bij de jongere generaties. Volle agenda’s, hoge werkdruk, een uitgebreid sociaal netwerk, een jong gezinnetje weerhouden een groot aantal mensen van sporten. Sporten en bewegen zijn juist voor deze cate­gorie mensen uitstekende manieren om het hoofd leeg te krijgen.

De oefentherapeut als bewegingscoach

Alvorens we iemand weer in beweging kunnen krijgen, gaan we eerst op zoek naar de oorzaak van het ‘niet’ spor­ten of ‘verminderd’ bewegen. Wat zijn de belemmerende gedachtes of de storende beperkingen? Wat houdt je voort­durende tegen om je vriendin te bellen om samen te gaan wandelen, of om tijd te nemen om de zwemtijden op te vragen bij het zwembad? Vervolgens gaan we aan de slag met stimulerende bewegingsactiviteiten in de vorm van oefeningen, of door het aanleren van goede, dagelijkse bewegingshandelingen. De voordelen ontdekken van bewegen is een stap in de goede richting. Als de pijnklachten verminderen door bewegen neemt het vertrouwen in het eigen lichaam weer toe. Als het plezier in bewegen opnieuw toeneemt is het veel makke­lijker om uw vriendin te bellen voor een heerlijke wandeling. Indien nodig gaan we tenslotte samen op zoek naar passende bewegingsactiviteiten of een sportbeoefening.