Oefentherapie in de pubertijd

  • 6 juli 2017

De pubertijd is een periode in het leven van de mens waarin heel veel verandert. Deze veranderingen spelen zich op zowel lichamelijk als geestelijk gebied af. In de hersenen vindt er een proces plaats dat de wijze van denken en de emoties anders laat werken. Maar ook het lichaam ondergaat een metamorfose. In dit artikel willen we ons graag richten op de lichamelijke ontwikkelingen in deze levensfase van een kind.

Van een kind gaat men worden tot man of vrouw. Dit ge­beurt in verhouding binnen een korte termijn. Op elfjarige leeftijd zijn meisjes gemiddeld 1.48 meter lang , op vijf­tienjarige leeftijd zijn ze gegroeid naar 1.67 meter. Op elf­jarige leeftijd zijn jongens gemiddeld 1.58 meter lang, op vijftienjarige leeftijd zijn ze gegroeid naar 1.78 meter. Naast deze snelle groei ontstaan er ook vele, uiterlijke ver­anderingen. Het krijgen van borsten en verandering van de geslachtsorganen. Het starten van de menstruatie, het krijgen van puistjes. Als gevolg hiervan zie je ook vaak dat kinderen een andere houding aan gaan nemen. Het is niet meteen lo­gisch dat ze trots zijn op dit nieuwe lijf en dat ook laten blijken. Vaak zie je toch dat kinderen verle­gen en onhandig omgaan met hun lichaam. ‘Borst vooruit en neus in de wind’ stel je je niet voor bij een kind van dertien jaar. Eerder merk je dat er een gebogen rug ontstaat en dat de schouders naar voren hangen. Op zich kan dat echt niet meteen kwaad voor de rug. Wel is het zo dat een lichaamshouding die in de pubertijd ont­staat, blijvend kan worden. In de praktijk voor Cesarthe­rapie hoor je vaak van volwassenen dat hun ‘kromme’ houding is ontstaan op de middelbare school. Deze hou­ding kan op latere leeftijd pas klachten geven. Helaas is deze rug ons dan zo eigen geworden, dat het soms moei­lijk is om een betere houding aan te leren die geen klach­ten veroorzaakt.

Het is dus een feit dat een kind in de pubertijd goed in de gaten moet worden ge­houden

Voorkomen is dan ook beter dan genezen! Als een kind een houding gaat ontwikkelen die afwijkend is, zie je dit deze vaak al ontstaat op de basisschool. Men doet er dan goed aan om er door een huisarts of Cesartherapeut naar te laten kijken. Deze zal eerst de rug van het kind goed onderzoeken om er zeker van te zijn dat de rug geen af­wijkingen vertoont. Indien hier geen sprake van is, kan een kind onder begeleiding van een oefentherapeut leren om de houding te verbeteren. Door middel van oefenin­gen en houdingscorrecties went een kind aan een rug die goed gestrekt kan worden. Deze houding pas je toe in verschillende situaties . Zoals zitten in de klas of achter de computer. Maar ook staan, lopen en bukken komen aan de orde.
Soms kan er echter uit een onderzoek komen dat er tij­dens de groei een afwijking ontstaat aan de wervelko­lom. Er kan een buiging ontstaan in zijwaartse richting. Dit heet een scoliose. Deze kan de vorm hebben van een C of een S. Indien hier sprake van is zal een kind nader onderzocht worden en onder con­trole worden gehouden. Want zo­lang het kind in de groei is, kan deze buiging zich verergeren. De rug kan ook een kromming naar achteren ontwikkelen die niet of moeilijk te strekken is. Dit noemt men een kyfose. Zeker in het geval van een groeiafwijking van de rug in de pubertijd is het van groot belang dat er een goede houding wordt aan­geleerd. Daarnaast zal sporten een positief effect heb­ben op de houding van een puber. Hierdoor ontstaan namelijk een goede ontwikkeling van de spierkracht en spierbeheersing.
Het is dus een feit dat een kind in de pubertijd goed in de gaten moet worden gehouden. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het bovenstaande onderwerp, maar voor de totale ontwikkeling van het kind. De lichaamshouding van een kind in de pubertijd is daar maar een onderdeel van. Maar toch heb ik u als oefentherapeute Cesar in dit artikel wel op het belang van een goede houding willen attenderen. Door in deze fase (indien nodig) een goede houding aan te leren, voorkom je klachten in de toe­komst. Bovendien kan een goede strekking van de rug ook een heel andere uitstraling geven.