Opgelucht leven!

Opgelucht leven!

Stress, we ontkomen er (helaas) niet aan. Stress maakt je echter ook sterker en weerbaarder. Teveel stress of ‘verkeerd omgaan’ met stress kan echter leiden tot klachten en problemen. Doe er iets aan! Wat is hyperventilatie?
Hyperventilatie betekent letterlijk verhoogde ademhaling ofwel overmatige ademhaling. Hyperventilatie wordt ook wel disfunctioneel ademen genoemd. Bij hyperventilatie ging men er altijd vanuit dat er een disbalans van zuurstof en koolzuur in het bloed ontstond. Wetenschappelijke studie toont dit echter niet aan. Waarschijnlijk is hyperventilatie een variant van een paniekaanval.

Hyperventilatie en angst

Hyperventilatie maakt angstig en angst maakt hyperventilatie.Hyperventilatieklachten kunnen leiden tot angsten paniekklachten. Hyperventilatie maakt angstig, zo angstig dat er paniek kan ontstaan. De gedachte aan hyperventilatie roept de angst weer op angst voor de angst. Omgekeerd kan het ook zo zijn, dat mensen beginnen met paniekaanvallen en fobieën en als logisch gevolg daarvan gaan hyperventileren. Dit houdt vervolgens de angst en paniek in stand.

Acute hyperventilatieaanval

Bij een hyperventilatieaanval kan de ademhaling hoorbaar versnellen en vaak kan men deze ook niet meer onder controle houden. Het hart kan sneller gaan kloppen, men kan het gevoel hebben dat het hart een slag overslaat, men gaat transpireren en wordt bleek. Helder denken wordt bemoeilijkt. Paniek overheerst op datmoment alles. Na verloop van tijd lost het echter vanzelf weer op! Vaak is men daarna erg moe.

Chronische hyperventilatie

Naast de acute vorm bestaat er ook nog een chronische vorm. Chronische hyperventilatie is minder eenvoudig te herkennen. Deze vorm van hyperventilatie komt echter op grotere schaal voor dan acute hyperventilatie. Chronische hyperventilatie wordt gekenmerkt door vage klachten, die echter constant aanwezig kunnen zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, slap gevoel, duizelig. Men is de hele dag ‘onbewust’ aan het hyperventileren.

Hypoventilatie

Naast acute en chronische hyperventilatie zien we in de praktijk ook nog het ‘niet ademen’. Bij nadenken, zich concentreren, aandachtig luisteren – dus geestelijke inspanning – of bij lichamelijke inspanning wordt de adem ingehouden. En daarna wordt dit gecompenseerd met hyperventileren. Hier is vooral belangrijk om bewust te leren doorademen.

Oorzaken:

De oorzaken van hyperventilatie liggen over het algemeen op het gebied van stress. Een verhoogde, inwendige spanning en gejaagdheid roept een snellere, diepere borstademhaling op. Hyperventilatie is een typische ‘psychosomatische klacht’ waarbij niet-geuite, opgekropte gevoelens en emoties zich in het lichaam uiten.

Hyperventilatie kan een ’truc’ van het lichaam zijn om emoties eronder te houden.

Behandeling:

  • Inzicht geven in hyperventilatie en de oorzaken van de hyperventilatie en/of de paniek en angst in beeld brengen is bij aanvang van de therapie erg belangrijk. Lucht geven aan gevoelens en angsten. Inzicht in hyperventilatie kan al een stuk rust brengen.
  • Therapeutisch lichaamswerk: autogene training, ademtherapie, mindfulness. Doel is vermindering van spanning en angst en herstel van het vegetatieve evenwicht.
    Er wordt met name geoefend:
  • zich beter leren ontspannen, de natuurlijke ademvrijheid leren herstellen naar laag, natuurlijk en ontspannen ademen
  • levende ontspanning als levenshouding leren beheersen
  • expressie leren geven.

Door dieper te ontspannen, voller te ademen, beter te aarden en dieper te voelen kom je dichter bij jezelf en ontwikkel je het vermogen om stress ‘aan en uit’ te zetten en krijg je het herstelvermogen (weer) in eigen hand.Wanneer je je bewust wordt van stressfactoren kun je leren en ervaren hoe je deze stress anders kunt hanteren.

  • Taakgerichte hulpverlening: er wordt gewerkt met taken, opdrachten en stappenplannen.

Hyperventilatie is een veelvoorkomende klacht. Ongeveer één op de tien mensen die zich bij de huisarts meldt heeft hyperventilatieklachten. De huidige, westerse stresscultuur eist blijkbaar zijn tol.