Scoliose

  • 6 juli 2017

Cesartherapie en scoliose

Scoliose, in de volksmond vaak een ‘kromme rug’ genoemd, is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. De meeste scoliosen bestaan uit een dubbele bocht, eentje waardoor het lichaam scheef trekt en een tweede die het lichaam vaak zelf maakt om weer rechtop te komen. Patiënten met scoliose, zo is wetenschappelijk aangetoond, hebben er veel baat bij als zij op een juiste manier leren bewegen.
Oefentherapie Cesar kan hen daarbij letterlijk en figuurlijk een flinke steun in de rug bieden.
Aan een scoliose kunnen afwijkingen van de wervels, de zenuwen, de spieren of het bindweefsel ten grondslag liggen, maar bij de meest voorkomende scoliose, de idiopatische scoliose, is de oorzaak niet bekend. Soms is een scoliose al bij de geboorte aanwezig, maar meestal openbaart het zich pas tijdens de groei, vaak zo rond het tiende levensjaar. Het is daarom erg belangrijk dat een jeugdarts in groep 7 bij alle kinderen een scoliose-screening doet! Een kind met een scoliose wordt dan naar de huisarts of zonodig naar een orthopeed verwezen. Die bepaalt welke behandeling nodig is. Soms is oefentherapie voldoende, soms moet er meer gedaan worden, bijv. het dragen van een brace.
Ook op latere leeftijd kan scoliose ontstaan, maar dan vaak als gevolg van het verouderingsproces. De rugaandoening veroorzaakt, zeker bij kinderen, geen pijn. Bij erg grote bochten is er wel kans op een vermindering van de longwerking. Op latere leeftijd kan een scoliose wel tot pijn en bovendien tot vermoeidheids- en bewegingsklachten leiden. De gemakkelijke weg Voor de patiënt is het zaak zo goed mogelijk met een scoliose om te gaan. Dat is niet altijd eenvoudig. Het probleem is dat de rug op bepaalde plekken gemakkelijker beweegt dan op andere plekken. Dat maakt de verleiding groot om te kiezen voor de ‘gemakkelijke weg’, op de gemakkelijkste manier te gaan zitten en bewegen. De kans bestaat dan echter dat iemand sommige spieren veel gebruikt en andere niet of nauwelijks, ofin zijn spieren ‘gaat hangen’. Spieren waar je in hangt, werken niet goed en houden de bochten in stand. De voortdurende belasting zorgt voor een slechte doorbloeding. De ophoping van afvalstoffen die daarvan het gevolg is, kan op den duur een pijngevoel geven. Spieren werken naar behoren als aan- en ontspanning worden afgewisseld. Zo ontstaat de pompwerking die zorgt voor het afvoeren van de afvalstoffen.

Oefentherapie helpt!

Bewegen, zo is wetenschappelijk aangetoond, is belangrijk en gezond. Dat geldt zeker ook voor scoliosepatiënten.
Oefentherapeuten Cesar leren scoliosepatiënten hoe zij zo goed mogelijk kunnen bewegen.De oefentherapeut schept duidelijkheid over de aandoening en werkt samen met de patiënt aan het optimaliseren van diens bewegingsmogelijkheden. Centraal in de behandeling staat de zelfredzaamheid van de patiënt. De patiënt leert wat goede en slechte houdingen zijn, hoe hij zijn rug soepel en sterk kan houden en hoe hij belasting en belastbaarheid op elkaar kan afstemmen. De vele praktische en concrete oefeningen geven daarbij houvast en maken dat iemand aan den lijve ervaart hoe hij beter en bewuster met zijn lichaam kan omgaan. Dit heeft een positief effect op het voorkomen en/of verminderen van pijnklachten op oudere leeftijd. Ook hierbij geldt: jong geleerd is oud gedaan!

Een rechte rug is meer dan een rechte wervelkolom

Omdat bij een scoliose de stand en vorm van de wervels verandert, is het nooit helemaal te genezen. Maar hoe eerder er behandeld wordt, hoe beter de resultaten. De oefentherapeut stemt de individuele behandeling volledig af op iemands persoonlijke situatie, mogelijkheden en activiteiten. De patiënt is na afloop van de behandeling in staat de gecorrigeerde houding en beweging blijvend toe te passen in het dagelijkse leven. Meer inzicht in de eigen bewegingssituatie en zich bewuster gaan bewegen, leidt tot meer dúrven bewegen. Met als gevolg meer greep op het eigen leven. Een rechte rug, kortom, is meer dan een rechte wervelkolom. Oefentherapie Cesar geeft scoliosepatiënten voldoening en zelfvertrouwen.