Stabiliteitstraining bij enkelproblemen

  • 6 juli 2017

Het verstuiken van een enkel tijdens het sporten komt erg vaak voor. Kinderen in de groeiperiode verstuiken makkelijk een enkel, tijdens het spelen of rennen. Een verstuiking van een enkel kan een tijdelijk ongemak zijn, maar het kan ook verregaande gevolgen met zich meebrengen. Na een serieuze enkelverstuiking waarbij pijn en zwelling aanwezig zijn is het belangrijk dat er adequaat gereageerd wordt door de omstander: koelen, compressieverband aanleggen, rust, been hoogleggen, voet enkele dagen niet belasten. Na gelang de ernst van de verstuiking is het raadzaam een arts te raadplegen. De meeste enkelverstuikingen herstellen zonder restverschijnselen en zonder bewegingsbelemmeringen. Echter een aantal mensen blijven na zo’n eerste enkelverstuiking wel problemen houden. Er kunnen meerdere verstuikingen op volgen, er kan een angst blijven bestaan om de enkel te belasten, men kan er aanhoudende pijn of steeds terugkerende pijnen aan overhouden.

Ontstekingen/pijn.

De oorzaak van aanhoudende pijn of terugkerende ontstekingen in het enkelgewricht of achillespees, tijdens of na bewegen en sporten, zal serieus onderzocht moeten worden door een arts.

Vertrouwen krijgen in de enkel.

Na een verstuiking van de enkel moet men weer vertrouwen krijgen in de voet en het been. Zal ik ooit weer kunnen sporten?! Hoe groot is de kans dat ik mijn enkel weer verstuik?! Zodra de pijn en de zwelling verminderd zijn, mag er al bewogen worden met de enkel. Allereerst onbelast, geleidelijk kan de belasting opgebouwd worden.

Voorlichting en advies.

Het gebruik van tape of een brace kan een tijdelijke ondersteuning bieden. Ook advies over goede (sport)schoenen is daarbij erg belangrijk. Geleidelijk aan kunnen alle bewegings- en sportactiviteiten weer hervat worden.

Oefentherapie Cesar.

Begeleiding door een oefentherapeut kan nodig zijn als het natuurlijke herstel van de enkelblessure niet naar wens verloopt. Er kan sprake zijn van herhaaldelijke verstuikingen tijdens de sportbeoefening of er kan een verstoord loop/bewegingspatroon ontwikkeld zijn. Ook een blijvende bewegingsangst kan bewegingsbelemmeringen met zich meebrengen. De oorzaken van aanhoudende problemen kan heel divers zijn, dus is het erg belangrijk om tijdens de eerste behandelingen een duidelijk beeld te krijgen van de pijn en/of de bewegingsproblematiek. Medische en paramedische onderzoek- en behandelresultaten van andere behandelaars worden daarbij meegenomen.

Stabiliteitstraining.

Een enkelverstuiking is het gevolg van een stabiliteitsverstoring: men maakt een abrupte beweging tijdens het lopen of sporten, of een andere sporter belandt ongelukkig op andermans enkel. Enkelverstuiking kunnen vervolgens weer leiden tot chronische stabiliteitsverstoringen in het enkelgewricht. Zodra de enkel weer belast mag worden, wordt er direct gestart met stabiliteitstraining. Hierbij wordt naast het verbeteren van de stabiliteit van de voet en enkel, ook aandacht besteed aan knie-, bekken-, en rompstabiliteit.

Spierversterking.

Zodra er geen sprake meer is van pijn en zwelling, kan gestart worden met het versterken van de beenspieren en voetspieren. Zowel in de praktijk van Cesar therapeut wordt actief geoefend, maar ook thuis moet er flink geoefend worden.

Houdings- , bewegings- , en sportadviezen.

Het goed belasten van de enkelgewrichten bij het staan en tijdens het bewegen wordt ook uitgebreid geoefend tijdens de behandelingen. Goed belasten en het goed laten bewegen van gewrichten heeft te maken met een goede samenwerking van de houdings- en bewegingsspieren. De Cesar therapeut maakt je bewust van deze samenwerking van de spieren. Een betere samenwerking van alle spieren zorgt voor een betere stabiliteit in alle gewrichten en vergroot de mogelijkheden tot bewegen en sporten. Enkelproblemen komen veel voor bij kinderen en jong volwassenen, maar ook de actieve volwassen sporter kan dit probleem tegen komen.

Het voetbalveld weer op, weer veilig de trap op, of toch een andere sport.

Bewegingsadviezen worden daarom door de oefentherapeut altijd op maat aangeboden. De bewegingswensen en verwachtingen kunnen vrij uiteen liggen. Een fanatieke voetballer wil zo snel mogelijk weer het voetbalveld op. Een actieve 70 jarige dame daarentegen, wil graag veilig te trap op kunnen lopen en vertrouwd van de fiets af kunnen stappen. Ook moeten verwachtingen wel eens bijgesteld worden, soms tijdelijk, maar helaas ook wel eens blijvend. In goed overleg met de behandelend arts, de trainer, de gymleraar, de ouders zal er dan gekeken moeten worden of de desbetreffende sport of de gymles op school tijdelijk dan wel voor langere tijd gestaakt zal moet worden. Samen kan er dan gekeken worden naar andere bewegingsvormen of sporten.