Verantwoord bewegen en in beweging blijven

  • 6 juli 2017

Bewegen neemt af bij pijn en ongemak.

Bewegen is voor iedereen belangrijk en zeker als je ouder wordt. Dat weten we eigenlijk allemaal. Naarmate we ouder worden kan bewegen echter niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Pijntjes en ongemakken kunnen ervoor zorgen dat sporten en bewegen niet prettig meer zijn. Maar ook het wegvallen van een partner of sportmaatje kan je sportieve uitjes of je wekelijkse bewegingsactiviteitenop een laag pitje zetten.
Een oefentherapeut ziet regelmatig mensen in zijn praktijk die actief gesport hebben, veel plezier beleefd hebben aan fietsen, wandelen,zwemmen, maar die op het moment van aanmelding erg weinig aan bewegen doen. De schouderblessure heeft iemand doen besluiten te stoppen met volleybal. De pijnklachten door de reuma nodigen niet meer uit om naar de sportclub te gaan. Als pijn en ongemakken voorop staan, wordt bewegen ondergeschikt en onplezierig.

Minder bewegen, meer kans op gezondheidsproblemen. Onderzoek wijst uit dat minder bewegen niet alleen verlies van spierkracht, spierconditie en vitaliteit geeft, ook vergroot een inactieve leefstijl de kans op diabetes, COPD,astma en hartziekten. Onvoldoende beweging neemt de pijntjes en ongemakken meestal niet weg, je krijgt er vaak meer problemen bij.

Verantwoord bewegen kun je (weer)leren

Verantwoord bewegen kan voor een groot aantal lichamelijke klachten en ook voor chronische aandoeningen het beloop gunstig beïnvloeden. En kan de zelfstandigheiden de kwaliteit van het leven vergroten.
Bewegingsadvies en begeleiding door een oefentherapeut kan mensen weer in beweging zetten én houden. Naast het bestrijden van de pijnklachten, het verminderen van bewegingsbeperkingenen het aanleren van goede houdings- en bewegingsstrategieën, wordt er aandacht besteed aan verantwoord ‘blijven’bewegen. Welke bewegingsactiviteitenpassen bij iemand? Welke bewegingsvormen hebben een goede kans van slagen om na de therapiecyclus zelfstandig of in een groep voortgezet te worden?

Een oefentherapeut wil mensen in beweging krijgen, maar zeker ook in beweging houden. Het plezier en het belang van bewegengaan hand in hand. Wat is verantwoord bewegen?
Verantwoord bewegen doe je met je lichaam en met je ‘hersenen’. Verantwoord bewegen is lichaams- én hersengymnastiek! Bewegen bevordert en onderhoudt dus ook je mentale gezondheid.
Coördinatieoefeningen, vaardigheidstrainingenen balansoefeningen vergen inspanningen van ons lichaam én van ons ‘hoofd’. Het in conditie houden van je hersenen bevordert daarmee je algemeen welzijn, je maatschappelijke en sociale betrokkenheid. Verantwoord bewegen en in beweging blijven zijn erg ruim in te vullen.
Voor de één kan gezond bewegen een dagelijkse wandeling zijn van een uur. Een ander kan besluiten om voortaan met de fiets naar het werk te gaan en in de middagpauze een heerlijke wandeling te gaan maken. Weer een ander meldt zich aan bij een sportvereniging.

Bewegen in je eentje of in groepsverband

Bewegen in groepsverband is vaak plezierig en stimulerend.Een oefentherapeut ziet ook mensen in zijn/haar praktijk waarvoor een eigen bewegingsprogramma opgezet wordt. Datkan zijn omdat iemand specifieke bewegingsoefeningennodig heeft. Deze persoonlijke bewegingsoefeningen worden uitgewerkt in een oefenschrift dat iedereen bij aanvang van de therapie altijd mee krijgt. Een patiënt kan ook aangevendat hij/zij het prettiger vindt om oefeningen ofbewegingsactiviteiten alleen uit te voeren. Niet iedereenvindt het fijn om in een groep te sporten of te bewegen. Verantwoorde bewegingskeuzes maken vergroot de kans op ‘blijven’ bewegen. Een oefentherapeut richt zich op het verbeterenvan een houding en van dagelijkse bewegingsgewoonten,maar levert zeker ook een actieve en stimulerendebijdrage aan het ‘blijven bewegen’.lichaamstaalBewegen en in beweging blijven essentiële onderdelenvan een gezonde leefstijl ter preventie vangezondheidsproblemen. Verantwoord bewegen, eenoefentherapeut kan u hierbij helpen.

Door Anite de Greef
Oefentherapeut en psychosomatisch oefentherapeut
Oefentherapie Cesar ‘De Cirkel’
“De Uitstraling”, week 40- 41, editie Bladel en Reusel, 2012