Wat beweegt een mens

  • 6 juli 2017

De drang tot bewegen zit in ieder mens. We willen vooruit!

Maar wat als we niet meer vooruit kunnen? Als ons lijf ons niet meer daar brengt waar we willen zijn?

Dan wordt bewegen een last. Een Cesar therapeut kan helpen om uit dit lastig pakket te komen, zodat bewegen weer een lust wordt.

Bewegen is uniek!

Al vanaf erg jonge leeftijd zijn we in beweging, ontwikkelen we ons.Als klein kind hebben we leren kruipen, lerenlopen, rennen, fietsen, schommelen….
Later kunnen we onszelf nog complexere vaardigheden aanleren. De een leert een muziekinstrument bespelen, de ander leert de fijne kneepjes van het timmervak.
Ons hele leven lang zijn we in beweging. Op school, op de sportclub, op het werk, tijdens de muziekrepetitie, in een politiek debat.
De wereld om ons heen is voortdurend in beweging.
Bewegen is daarnaast erg uniek. Ieder mens beweegt en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Je herkent iemand op straat vaak aan zijn typische manier van lopen. Je herinnert je je oma, statig zittend in haar favoriete stoel.

Als bewegen een last wordt.

Nu kan er, vaak nog op de meest ongelegen momenten, iets fout gaan met dit bewegen. Je gaat door je rug terwijl je net een belangrijke afspraak hebt staan. Je staat in de supermarkt en het lijkt of je keel dichtgeknepen wordt!
Pijnklachten sluipen er vaak ook in. De hoofdpijn die je eerst een maal per maand had, heb je nu vrijwel elke dag. Het urineverlies wordt nu toch wel een erg vervelend probleem.
Ook kan het zijn dat je in de toekomst klachten kunt verwachten, omdat je dochter die zelfde holle rug heeft als jezelf. Een kind wat achter blijft in zijn motorische ontwikkeling kan hier in de toekomst hinder van gaan ondervinden.

Wat kan een oefentherapeut Cesar voor u betekenen?!

Een oefentherapeut Cesar gaat samen met u aan de slag om pijnklachten te verminderen of te voorkomen. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de persoonlijke bewegingsmogelijkheden en er wordt rekening gehouden met ieders individuele situatie.

Het opgroeiende kind.

Al vanaf de eerste levensdag wordt de ontwikkeling van onze kinderen goed in de gaten gehouden. Alle kinderen worden met enige regelmaat op het consultatiebureau gezien. Indien er zich problemen voordoen, verwijst de consultatiearts hen door naar de eigen huisarts.
Als er zich problemen voor doen op het bewegingsgebied kan een oefentherapeut in beeld komen. De baby’s die we in de praktijk zien, zijn de kindjes met een uitgesproken voorkeurshouding van het hoofdje of het rompje. Daarnaast begeleiden en volgen we de kindjes die achterblijven in het bewegen.
Naast het actief oefenen met de baby’s, krijgen de ouders ook vaak de benodigde adviezen mee naar huis.

Vanaf het 4e levensjaar komen de kinderen onder de hoede van de jeugdgezondheidszorg.
Achterstanden in de motorische ontwikkeling komen dan vaak veel duidelijker in beeld, bij zowel de zorgverleners, als de ouders. Kinderen spelen op school en thuis veel samen met andere kinderen. Ze gaan naar de zwemles. De toekomstige profvoetballertjes rennen met z’n allen op het voetbalveld achter de bal aan.
Nou ja…., als je tenminste kan rennen, zonder voortdurend over je eigen voeten te vallen! Het gezellig samenspelen blijkt helemaal niet zo gezellig te zijn! En na 2 jaar zwemles komt het A diploma nog niet in beeld!
“Je moet alles leren met vallen en opstaan”, maar als je te vaak “valt”, kan dit erg “lastig” zijn.

Maak van bewegen weer een lust!

Een oefentherapeut Cesar is opgeleid om kinderen met een achterblijvende motorische ontwikkeling te behandelen en te begeleiden in hun ontwikkeling.
Bewegen moet in de eerste plaats voor deze kinderen weer een lust worden.
Na een wekelijkse behandelperiode, worden de kinderen vaak nog een bepaalde tijd gevolgd in zijn verdere bewegingsontwikkeling.
Er wordt zowel in de praktijk, maar zeker ook thuis en op school geoefend. Naast regelmatig overleg met de ouders, is er vaak ook overleg met een leerkracht of kinderarts.

In het volgende artikel gaan we verder in op:

  • de motorische ontwikkeling van een kind:
  • problemen bij kinderen die veroorzaakt worden door een verkeerde houding en verkeerd bewegen.