ACT Acceptance and Commitment Therapy

Enkele jaren geleden ben ik  vanuit de psychosomatisch oefentherapie geïnspireerd geraakt door het boek “How to Act” van Gijs Jansen. Een uitgebreid ACT opleidingsprogramma onder supervisie van Gijs Jansen en de inzet van de e-health app ACTguide hebben er toe geleid dat  ACT inmiddels niet meer weg te denken is uit mijn psychosomatiek behandelingen.
Anite de Greef, psychosomatisch oefentherapeut

WAT IS ACT? 

Acceptance and Commitment Therapy is een therapievorm die voortbouwt op de klassieke gedragstherapie van B.F. Skinner. ACT is eigenlijk een soort verzameling van evidence based technieken, gesteund door gedegen onderzoek en een hele heldere, empirische theorie: Relational Frame Theory (RFT).

ACT combineert verschillende werkzame technieken met elkaar. ACT stelt dat pijnlijke ervaringen, gedachten en gevoelens bij het leven horen, en dat je dus niet hoeft te proberen om altijd maar gelukkig te zijn. Je mag die pijn ervaren omdat deze er nou eenmaal is. Je kan leren hoe je je eigen pijn actief kunt toelaten en accepteren.

Daarnaast kan taal zorgen voor onnodig lijden. Als je last hebt van negatieve gedachten, dan weten de meeste mensen inmiddels wel dat positief denken vaak niet, of zelfs averechts werkt. In plaats van dat we dat proberen te doen, geven we gedachten binnen ACT een minder prominente rol en  met behulp van defusie zullen je gedachten als het ware een andere kleur krijgen, waardoor het makkelijker wordt om je te focussen op het hier en nu.

Waardevolle doelen spelen een hele belangrijke rol binnen zowel ACT als de psychosomatiscj oefentherapie. Wij willen weten wat je nou echt beweegt en wat je dromen en verlangens zijn en gaan samen onderzoeken hoe je je leven vorm zou willen geven. Waarden zijn de motor van gedrag. Zodra je die ‘aan’ kunt zetten, zal je merken dat je als vanzelf in beweging komt.

Vanuit de bereidheid om gedachten en gevoelens er te laten zijn kan je stappen gaan zetten om je veerkracht te (her)vinden en te werken aan waardevolle doelen.

ACTGuide app

Via de ACTGuide App kunnen meer dan honderd (mindfulness)oefeningen, verhelderende filmpjes, pakkende teksten en metaforen specifiek ingezet worden bij mensen met chronische pijn, angst- en paniek, depressieve klachten, stress, burn-outs en nog veel meer.