Burnout en overspanning

Overspanning: men spreekt van overspanning als meerdere van de volgende symptomen herkend worden: moeheid, gestoorde of onrustige slaap, prikkelbaarheid, niet tegen drukte/herrie kunnen, emotionele labiliteit, piekeren, zich gejaagd voelen, concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid.
Daarnaast zijn er gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid, het niet meer aan kunnen, het gevoel om de grip te verliezen. Vaak is er sprake van beroepsmatig en/of sociaal disfunctioneren.

Burnout: bij een burnout is er sprake van overspanning, waarbij de gevoelens van moeheid en uitputting sterk op de voorgrond staan. De klachten zijn meestal al enkele maanden geleden begonnen. Meestal is er sprake van grote lijdensdruk en functioneringsingsproblemen op het werk of in het privéleven.