Depressieve klachten en depressie

Depressieve klachten: sombere stemming of depressieve gevoelens die vaak van kortdurende en voorbijgaande aard zijn. Deze klachten kunnen een reactie zijn op een teleurstelling of een verlies. Soms zijn de klachten gekoppeld aan problemen of zorgen op belangrijke levensgebieden (gezin, relatie, werk, gezondheid, etc.) en is het belangrijk om te kijken of die problemen aangepakt kunnen worden.

Depressie: sombere stemming en/of een duidelijke vermindering van interesse of plezier in bijna alle activiteiten, bijna dagelijks en gedurende het grootste deel van de dag. Meerdere factoren (familiaire factoren, biologische factoren, sociale problemen, traumatische (verlies)ervaringen) kunnen een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van een depressie. Een actieve houding en levenswijze hebben een gunstige uitwerking op het herstel van een depressie. Naast de medische adviezen en begeleiding kan een psychosomatisch oefentherapeut bijdragen aan het herstel van een depressie.