SolkNet

Bij het Netwerk SOLKNet zijn psychosomatisch therapeuten aangesloten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Bij SOLK gaat het om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak, die langer duren dan verwacht, die zich onverklaarbaar uitbreiden naar andere delen in het lichaam of wisselend van aard zijn en in de loop van de tijd erger lijken te worden. Een verklaring kan gevonden worden in stress, alledaagse zorgen, traumatische ervaringen. Een aantal van deze klachten zijn bekend onder de syndroomnamen, zoals hyperventilatie, whiplash, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burn-out, prikkelbare darmsyndroom en chronische lage rugpijn. De huisarts of specialist komt tot de constatering SOLK wanneer u langer dan enkele weken meerdere specifieke symptomen hebt, waarbij bij medisch onderzoek geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden.

Meer over SOLKNet