MeeDoeN Kwetsbare Ouderen

Sinds 2017 is ons multidisciplinair netwerk kwetsbare ouderen geprofessionaliseerd en nu officieel een vereniging: MeeDoeN Kwetsbare Ouderen. Een vereniging waarin eerstelijns zorgverleners samen georganiseerd zijn. In de vereniging zijn o.a. ergotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, psychosomatisch oefentherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, medisch pedicure, beeldend therapeut en diëtisten actief.

Als vereniging zullen wij een ‘schil’ gaan vormen rondom het kernteam “Kwetsbare ouderen”: de huisarts, wijkverpleging, specialist ouderen geneeskunde en sociaal wijkteam.

 

 

Onze missie:

Het multidisciplinair netwerk MeeDoeN kwetsbare ouderen heeft de ambitie om goed afgestemde zorg en ondersteuning te bieden aan de kwetsbare ouderen met meerdere zorgvragen in de gemeente Bladel en Reusel. Door de zorg in samenhang aan te bieden aansluitend op de doelen en behoefte van de cliënt wordt optimale zorg op maat geboden. Behoud van zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt staan centraal in het handelen van zorgprofessionals. De aangesloten zorgprofessionals zijn hoog betrokken bij de doelgroep kwetsbare ouderen en zijn op de hoogte van elkaars deskundigheid en expertise.