Netwerk Chronische Pijn

Netwerk Chronische Pijn is een netwerk van oefentherapeuten Cesar/ Mensendieck die intensief geschoold zijn in het behandelen en begeleiden van chronisch pijnpatiënten volgens het Chronisch Pijn Protocol. Dit protocol is samen met revalidatieartsen ontwikkeld en wordt jaarlijks op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten bijgesteld en aangescherpt. De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil de pijn minder leidend maken in het leven door de aandacht te gaan richten op persoonlijke waardevolle doelen en in beeld te brengen waardoor de pijn in stand gehouden wordt. Het Netwerk Chronische Pijn werkt inmiddels samen met meerdere verwijzers: revalidatieartsen, reumatologen, anesthesiologen, psychologen en huisartsen. De oefentherapeuten zijn regionaal georganiseerd en onderhouden in hun eigen regio contacten met verwijzers. Dit maakt dat de lijnen kort zijn en de behandeling snel kan starten.

Meer over netwerk chronische pijn.