Oefentherapie Cesar op haptonomische basis

Binnen een oefentherapeutische behandeling kan samen met u gekozen worden voor oefentherapie op haptonomische basis.

Haptonomie is de leer van het voelen, van de tastzin. Haptonomie is geen geneeswijze maar een benaderingswijze.
Bij haptonomie gaat het om het belang van gevoelens. Het vermogen om te voelen is niet altijd meer goed aanwezig bij mensen. Soms kan het voelen geblokkeerd zijn. Hierdoor kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. Door te werken vanuit een haptonomische benaderingswijze is het mogelijk om het voelen weer aan te spreken en weer te leren beter om te gaan met fysieke problemen. Door bewuster te voelen kan u leren om zelfs keuzes te maken, richting te geven aan uw leven. Maar ook om grenzen te stellen en op te komen voor uw gevoel.

Oefentherapie op haptonomische basis betreft geen haptotherapie maar een behandelinterventie binnen de oefentherapie Cesar.