ValNet

ValNet is een regionaal samenwerkingsverband van eerstelijns oefentherapeuten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten, gespecialiseerd in ouderen en valpreventie. Eén op de drie ouderen valt gemiddeld één maal per jaar. Een val kan ver strekkende gevolgen hebben waar veel ouderen zich helaas nog onvoldoende van bewust zijn.
ValNet brengt in ongeveer 30 minuten, samen met de persoon in kwestie het valrisico in kaart. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke risicofactoren bij een rol gespeeld hebben of kunnen spelen bij een valincident.
Daarbij kan gedacht worden aan:

  • een verminderde mobiliteit en evenwicht,
  • duizeligheidsklachten
  • medicatiegebruik
  • incontinentieproblemen
  • angst om te vallen
  • slecht zien en horen
  • verkeerd schoeisel

Tevens wordt de woonomgeving en gedrag meegenomen. Vervolgens wordt er een mondeling en schriftelijk advies gegeven en besproken met de ouderen en desgewenst met familie, mantelzorgers en de huisarts en wordt besproken welke stappen er genomen zouden kunnen worden.

Aanmelding voor een valscreening kan geschieden door een huisarts of specialist maar ook een familielid van een ouderen of een oudere zelf kan zich aanmelden bij aanhoudende lichamelijke klachten, beperkingen of valangst na een valincident.