Valpreventie voor zelfstandig wonende senioren

Met het ouder worden stijgt de kans op vallen. Ongeveer één op de drie 65-plussers valt jaarlijks minstens één keer. Dat kan nare gevolgen hebben. Het is dus erg belangrijk om valongelukken zo veel mogelijk te voorkomen.

Valrisico-analyse

Een hiervoor opgeleide therapeut van ValNet brengt in ongeveer 45 minuten, samen met de cliënt, het valrisico in kaart.
Hierdoor wordt inzichtelijk of iemand een laag of hoog risico heeft om te vallen.

Ook wordt duidelijk welke factoren een rol spelen. Denk daarbij aan mobiliteit en evenwicht, duizeligheid, medicatiegebruik, incontinentie, valangst, slecht zien, voeten en schoeisel, woonomgeving en gedrag.
Dit soort zaken worden beoordeeld aan de hand van vragen en korte testjes. Het inzicht geven in valrisico’s gebeurt in een persoonlijk gesprek. Desgewenst wordt er een behandelplan opgesteld.

ValNet

Anite de Greef is opgeleid en aangesloten bij ValNet. ValNet is een samenwerkingsverband van eerstelijns ergotherapeuten, oefentherapeuten en fysiotherapeuten in de regio Eindhoven. Het bundelen van krachten heeft geleid tot een netwerk dat garant staat voor kennis, kwaliteit en goede samenwerking.  ValNet is gespecialiseerd in ouderen en valpreventie.

Vergoeding

Indien er sprake is van klachten of problemen komt u in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering.

ValNet medewerkers

op de website van ValNet kan u alle deelnemers van ValNet terugvinden

Samenwerking

huisartsen Bladel, Reusel/ de Mierden, praktijkondersteuners huisartsen,  ZuidZorg en RSZK.

Informatie

Wilt u meer informatie over ValNet of u aanmelden? Neemt u dan gerust contact op met een therapeut van ValNet.

Namens onze praktijk kan u contact opnemen met:
Anite de Greef
Tel.nr 06-29555083

Ook kunt u een kijkje nemen op de website van ValNet