Valpreventie voor zelfstandig wonende senioren

Met het ouder worden stijgt de kans op vallen. Ongeveer één op de drie 65-plussers valt jaarlijks minstens één keer. Dat kan nare gevolgen hebben. Het is dus erg belangrijk om valongelukken zo veel mogelijk te voorkomen.

Valrisico-analyse

Bent u één of al meerdere keren gevallen of maakt u zich ongerust over het valgevaar van een dierbare, dan kan het zinvol zijn om in kaart te brengen waardoor de valincidenten veroorzaakt worden. In ongeveer 45 minuten brengen wij samen met u het valrisico in kaart.

De valrisico-analyse is gericht op mobiliteit en evenwicht, duizeligheid, medicatiegebruik, incontinentie, valangst, slecht zien, voeten en schoeisel, woonomgeving en gedrag. Aan de hand van vragen en bewegingstestjes geven wij u inzicht in mogelijke valrisico’s en desgewenst wordt er een behandelplan opgesteld.

Vergoeding

Bij een groot aantal zorgverzekeraars kunt vanuit uw aanvullende verzekering een eenmalige vergoeding krijgen voor een cursus valpreventie. De hoogte van de maximale vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering

Cursus “Vallen Verleden Tijd”

Wij kunnen u de cursus “Vallen Verleden Tijd” aanbieden. De cursus valpreventie leert u om vallen te voorkomen. U gaat de slag met een hindernisbaan, spelvormen en valtraining.