Met vallen en opstaan

  • 6 juli 2017

Alle kinderen groeien op met vallen en opstaan. Maar er zijn kinderen die wel heel vaak struikelen over hun eigen voeten of zich steeds weer bezeren door een val. Kinderoefentherapie kan helpen om dit te vermnderen.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor een kind veel valt.

Een belangrijke oorzaak is een onvoldoende ontwikkeld evenwicht. Om een goed evenwicht te krijgen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • er moet voldoende spierspanning kunnen worden opgebouwd
  • er moet voldoende spierkracht zijn
  • hoofd- en rompevenwicht moet voldoende zijn
  • het lichaamsbewustzijn moet voldoende zijn.

Het handhaven van het evenwicht wordt niet alleen geregeld door het evenwichtsorgaan, de spierspanning en spierkracht. Vanuit de spieren, banden, kapsels, gewrichten en pezen komt ook informatie. Verder komt er belangrijke informatie vanuit de ogen en vanuit de huid (tast). Wanneer dit allemaal goed gaat, kan een kind goed reageren op situaties waarvoor evenwicht nodig is. Wanneer hierin iets niet goed gaat, zijn veel blauwe plekken te verwachten.

Zo ook bij Michiel. Michiel is vijf jaar en valt erg veel en vaak met ‘schade’. Michiel is bij mij aangemeld en komt voor onderzoek. Na het motorische onderzoek blijkt dat het evenwicht onvoldoende ontwikkeld is doordat er nog onvoldoende rompbalans is. Daarnaast vangt Michiel zich niet op met zijn handen. Hierdoor komt hij telkens weer op zijn gezicht of hoofd terecht. Hieraan kan geoefend worden met de kinderoefentherapeut. Michiel leert zich op te vangen met zijn handen wanneer hij valt en er worden oefeningen gedaan om de rompbalans te verbeteren. Sindsdien valt Michiel minder vaak en wanneer hij toch valt, blijft de schade beperkt.

Er zijn nog andere oorzaken van veel vallen en zich bezeren waarbij een kinderoefentherapeut ondersteuning kan bieden:

  • afwijkende stand van voeten, knieën en heupen
  • gedragsfactoren zoals te impulsief zijn
  • zich onvoldoende opvangen met de handen waardoor hoofd en gezicht worden bezeerd.

Wanneer een kind wordt aangemeld bij de kinderoefentherapeut, wordt er een onderzoek gedaan om te bekijken wat de oorzaak is van het vele vallen. Er wordt bekeken of deze oorzaak te behandelen is door een kinderoefentherapeut. Daarna worden, in overleg met de ouders, een behandeldoel en behandelplan opgesteld. Tijdens de therapie worden niet direct de vaardigheden geoefend, maar wordt er eerst geoefend om goede voorwaarden te creëren. Dit wordt op een speelse manier geoefend waardoor de kinderen hieraan meestal veel plezier beleven. Daarna worden ook de vaardigheden geoefend.

Valt uw kind ook veel? Wellicht kan de kinderoefentherapeut ook uw kind helpen!